Δελτία Τύπου 2018

Δείτε τον Κανονισμό Κοιμητηρίων pdf εδώ.

Δείτε την τροποποίηση του Κανονισμού Κοιμητηρίων pdf εδώ.

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΤΕΛΕΣΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΓΑΜΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κομνηνών 76

Τ.Κ.:  57013

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2313-304050

ΦΑΞ: 2310-698647

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Το γραφείο μεριμνά για την τήρηση των θεσμοθετημένων διαδικασιών για τη διεξαγωγή των πολιτικών γάμων. Στεγάζεται στο ισόγειο του Δημαρχιακού Μεγάρου και  λειτουργεί καθημερινά από τις 08.00 π.μ. έως τις 14.30 μ.μ.

●  Πολιτικοί Γάμοι τελούνται εργάσιμες ημέρες και ώρες (στο Δήμο μας  μόνο Τρίτη και Πέμπτη).

●  Η άδεια γάμου εκδίδεται  σε επτά (7) ημερολογιακές ημέρες μετά  την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, από το Δήμο του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου  και έχει ισχύ έξι (6) μηνών.

●  Οι αιτήσεις και οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται μπροστά μας  ή  θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομία ή οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή.

●   Για  δημότες του  Δήμου  Ωραιοκάστρου που είναι κάτοικοι εξωτερικού, οι άδειες  γάμου  εκδίδονται  από   το  Δήμο   μας.  Τα  δικαιολογητικά   είναι  τα   ίδια,  ενώ   την   αίτηση  και   υπεύθυνη   δήλωση  παραλαμβάνουν,  συμπληρώνουν  και   υπογράφουν  οι  ενδιαφερόμενοι  στο  πλησιέστερο  Ελληνικό  Προξενείο  της κατοικίας τους.  Η αίτηση και  η  υπεύθυνη  δήλωση κατατίθεται από   εξουσιοδοτημένο άτομο για τις περαιτέρω  ενέργειες.

●  Οι μελλόνυμφοι μπορούν  να τελέσουν το γάμο σε οποιοδήποτε Δημαρχείο εντός Ελλάδας ή Εξωτερικού συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση τέλεσης πολιτικού γάμου.

●   Όσοι επιθυμούν να τελέσουν γάμο στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου και έχουν εκδώσει τις άδειες γάμου τους σε άλλους δήμους, προσκομίζουν τις άδειές τους στην υπηρεσία μας, φωτοαντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας και υπογράφουν ενώπιόν μας τη σχετική αίτηση τέλεσης πολιτικού γάμου.

●  Κατά τη διάρκεια του πολιτικού γάμου οι μελλόνυμφοι προσδιορίζουν το επώνυμο των τέκνων τους (είτε του συζύγου, της συζύγου ή και των δύο μαζί). Η δήλωση αυτή είναι αμετάκλητη.

●  Ο πολιτικός γάμος γίνεται παρουσία δύο μαρτύρων ενηλίκων ανεξαρτήτου συγγενικής σχέσης με τους  μελλονύμφους.

●  Ο προσδιορισμός της ημερομηνίας τέλεσης του πολιτικού γάμου γίνεται κατόπιν συμφωνίας με την αρμόδια υπάλληλο του Δήμου.

●  Είναι υποχρεωτική η προσκόμιση των Αστυνομικών Δελτίων Ταυτοτήτων, τόσο των μελλονύμφων όσο και των μαρτύρων την ημέρα της γαμήλιας τελετής. Οι βέρες είναι προαιρετικές.

●   Αλλοδαποί τουρίστες που επιθυμούν να τελέσουν γάμο στην Ελλάδα θα πρέπει να προσκομίσουν άδεια γάμου από τη χώρα τους. Καταθέτουν επίσης πιστοποιητικό γέννησης, επικυρωμένο και μεταφρασμένο, άδεια νόμιμης  παραμονής στη χώρα καθώς και αντίγραφο του  διαβατηρίου τους.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για έκδοση άδειας πολιτικού γάμου (σύμφωνα με το αρ. 1 παρ.3 του Π.Δ. 391/1982 και τα αρ.1350 & 1505 του Ν.Δ. 1329/1983) είναι τα εξής:

 1. Αίτηση χορήγησης άδειας γάμου (υποβάλουν μόνο κάτοικοι του Δήμου Ωραιοκάστρου, διατίθεται από την υπηρεσία   ή την  ιστοσελίδα μας και  υπογράφεται ενώπιόν μας)
 2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης ( από το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης ή μέσω Κ.Ε.Π)
 3. Δημοσίευση της αναγγελίας γάμου σε ημερήσια, ευρείας κυκλοφορίας εφημερίδα (προσκόμιση ολόκληρης της εφημερίδας)
 4. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 6. Παράβολο χαρτοσήμου 15 Ευρώ ( διατίθεται από Δ.Ο.Υ).
 7. Αποδεικτικό κατοικίας (λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, εκκαθαριστικό εφορίας, συμβόλαιο)
 8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (διατίθεται από την υπηρεσία ή την ιστοσελίδα μας και  υπογράφεται ενώπιόν μας) όπου αναγράφεται το εξής κείμενο:

«Είμαι κάτοικος  του Δήμου  Ωραιοκάστρου και δεν συντρέχει στο πρόσωπό μου ή στις  σχέσεις μου με το άτομο που πρόκειται να παντρευτώ κανένα από τα κωλύματα των άρθρων 1350, 1351, 1352, 1354, 1357 και 1360 του Α.Κ. και ο γάμος που θα τελέσω είναι ο Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄».

 

Τα ανωτέρω άρθρα του Αστικού Κώδικα ορίζουν αντίστοιχα ότι:

                           

 1)  Εμποδίζεται  ο  γάμος  όταν  οι  μελλόνυμφοι  δεν  έχουν  συμπληρώσει  το  δέκατο όγδοο έτος  της  ηλικίας  τους.

2)  Εμποδίζεται ο γάμος στον ανίκανο για δικαιοπραξία.

3)  Εμποδίζεται   ο   γάμος  στο  πρόσωπο  που  τελεί  υπό  δικαστική αντίληψη   χωρίς  τη  συναίνεση του  αντιλήπτορα.

 4)  Εμποδίζεται η τέλεση άλλου γάμου πριν να λυθεί αμετάκλητα ή ακυρωθεί ο υπάρχων γάμος.

5)  Εμποδίζεται ο γάμος  μεταξύ συγγενών  εξ  αίματος κατ' ευθεία γραμμή  απεριόριστα, εκ πλαγίου δε μέχρι και του τετάρτου βαθμού.

6)  Εμποδίζεται ο γάμος μεταξύ συγγενών εξ αγχιστείας κατ' ευθεία γραμμή απεριόριστα, εκ πλαγίου δε μέχρι του τρίτου βαθμού.

7)  Εμποδίζεται ο γάμος μεταξύ των υιοθετημένων και αυτού που τον υιοθέτησε ή των κατιόντων του.Το κώλυμα υπάρχει και μετά τη λύση της υιοθεσίας.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται επιπροσθέτως για ειδικές  περιπτώσεις και αλλοδαπούς:

 

1)  Για διαζευγμένο,   Ληξιαρχική πράξη γάμου  με καταχωρημένο διαζύγιο.

   2)  Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου του προηγούμενου συζύγου, σε περίπτωση χηρείας.

   3)  Δικαστική απόφαση για ανηλίκους κάτω των 18 ετών.

4)  Για αλλοδαπό:

α)  βεβαίωση  από  την  αρμόδια αρχή της χώρας  του ή   την  οικεία   Προξενική  Αρχή    ότι   είναι άγαμος ή άγαμη  και δεν   υπάρχει  νομικό  κώλυμα  για  να  τελέσει  γάμο  ο    ενδιαφερόμενος  αλλοδαπός  (θα αναφέρεται  και  ο βαθμός γάμου σε περίπτωση προηγούμενων).

β)  Πιστοποιητικό   γέννησης  από τη χώρα  προέλευσής του.

Η βεβαίωση και το πιστοποιητικό  πρέπει  να  είναι  μεταφρασμένα     και     επικυρωμένα   από Δικηγόρο και  από το  Δικηγορικό   Σύλλογο. Να   έχουν  σφραγίδα  APOSTILLE   (για  τα κράτη που  είναι  στη συνθήκη της Χάγης),  διαφορετικά    να   είναι    επικυρωμένα και  μεταφρασμένα από το  Ελληνικό  Προξενείο  της  χώρας  έκδοσης και από το Υπ. Εξωτερικών (Τμήμα ΔημοσίωνΣχέσεων   που στεγάζεται στο Υπ. Μακεδονίας - Θράκης).

γ)  Ισχυρή  Άδεια Παραμονής ή Βίζα όπου απαιτείται.

δ)  Φωτοαντίγραφο  Διαβατηρίου  επικυρωμένο από Δικηγόρο.

      ε)  Σε περίπτωση που ο αλλοδαπός είναι διαζευγμένος, το διαζευκτήριο   πρέπει  επίσης   να   είναι μεταφρασμένο, επικυρωμένο και σφραγισμένο με σφραγίδα APOSTILLE.

Για την αίτηση άδειας πολιτικού γάμου κάντε κλικ εδώ,  για την υπεύθυνη δήλωση κάντε κλικ εδώ                                          

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κομνηνών 76

Τ.Κ.:  57013

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2313-304053

ΦΑΞ: 2310-698647 

ΛΗΞΙΑΡΧΟΣ:

Email:

Το Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Ωραιοκάστρου λειτουργεί από το 1931.Στεγάζεται στο ισόγειο του Δημαρχιακού Μεγάρου και λειτουργεί καθημερινά από τις 08.00 π.μ. έως τις 14.30 μ.μ.

▪   Είναι αρμόδιο για τα ληξιαρχικά γεγονότα που λαμβάνουν χώρα μέσα στα όρια της  Δημοτικής Ενότητας Ωραιοκάστρου.

▪     Τηρεί Βιβλία Γεννήσεων, Εκθέσεων, Θανάτων, Γάμων και Συμφώνων Συμβίωσης.

▪   Τα ληξιαρχικά βιβλία είναι δημόσια και από τις πράξεις τους εκδίδονται αντίγραφα με αίτηση του αναφερόμενου σ' αυτές ή οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

▪    Οι δηλώσεις των ληξιαρχικών γεγονότων (Θάνατος, Γάμος, Γέννηση, Βάφτιση, Διαζύγιο, Υιοθεσία κτλ.) καταχωρούνται αυθημερόν με βάση τα δικαιολογητικά που ορίζει ο νόμος (Ν. 344/1976),  τα οποία είναι πρωτότυπα ή επίσημα αντίγραφα .

▪    Οι μεταβολές  που επέρχονται στην αστική κατάσταση του φυσικού προσώπου, μετά τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης, καταχωρούνται στο περιθώριο της αντίστοιχης πράξης, μέσα σε ορισμένη προθεσμία και βάσει ορισμένων, για κάθε περίπτωση μεταβολής, δικαιολογητικών.

▪    Οι διορθώσεις  και  οι  μεταβολές  σε  στοιχεία  των  ληξιαρχικών   πράξεων  γίνονται  μόνο  κατόπιν    Ληξιαρχικής ή Εισαγγελικής αδείας ή με Δικαστική Απόφαση.

▪    Για την έκδοση ληξιαρχικών πράξεων και τη δήλωση οποιουδήποτε ληξιαρχικού γεγονότος απαιτείται επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

▪ Η εξυπηρέτηση του συναλλασσόμενου κοινού επιτυγχάνεται αυθημερόν με την αυτοπρόσωπη παρουσία τους στην υπηρεσία, είτε του εκάστοτε ενδιαφερόμενου, είτε κάθε τρίτου, όπου ο Νόμος ορίζει με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Ειδικότερα, για την κάθε περίπτωση απαιτείται :

 

 • - Δήλωση Γέννησης ( Ιατρικό πιστοποιητικό γέννησης, Ληξιαρχική πράξη γάμου, Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, Πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνου - αρμόδιο είναι το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης)
 • - Δήλωση Βάφτισης ( Δήλωση Βαπτίσεως του ιερέα - αρμόδιο είναι το Ληξιαρχείο τέλεσης του Μυστηρίου ή δήλωσης της γέννησης )
 • - Δήλωση Υιοθεσίας ( Ληξιαρχική πράξη γάμου των θετών γονέων, Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του τέκνου, Τελεσίδικη δικαστική απόφαση, Έκθεση επίδοσης στον εισαγγελέα πρωτοδικών, Πιστοποιητικό τελεσιδικίας από γραμματέα πρωτοδικών, Δήλωση προσδιορισμού επωνύμου τέκνων, φωτοαντίγραφα αστυνομικών δελτίων ταυτοτήτων - αρμόδιο είναι το Ληξιαρχείο του τόπου κατοικίας των θετών γονέων )
 • - Δήλωση Γάμου ( Δήλωση τελέσεως γάμου του ιερέα ή δημάρχου, η δήλωση γίνεται και από τον έναν σύζυγο αλλά με προσκόμιση και των δύο αστυνομικών δελτίων ταυτοτήτων ή από τρίτο πρόσωπο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο )
 • - Δήλωση Ιερολόγησης Γάμου ( Δήλωση τελέσεως γάμου του ιερέα - αρμόδιο είναι το ληξιαρχείο δήλωσης του Πολιτικού γάμου που προηγήθηκε )
 • - Δήλωση Διαζυγίου ( Τελεσίδικη δικαστική απόφαση, Διαζευκτήριο, Πιστοποιητικό τελεσιδικίας από το Γραμματέα πρωτοδικών, Έκθεση παραίτησης από ένδικα μέσα )
 • - Δήλωση Θανάτου ( Ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου με υπογραφή θεωρημένη από Ιατρικό Σύλλογο, Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας θανόντος - αρμόδιο είναι το Ληξιαρχείο του τόπου θανάτου ή ενταφιασμού )
 • - Δήλωση Αφάνειας ( Τελεσίδικη δικαστική απόφαση δημοσιευμένη στον Τύπο )
 • - Διόρθωση στοιχείων ληξιαρχικών πράξεων (Γίνεται μόνο με Ληξιαρχική ή Εισαγγελική Άδεια ή Τελεσίδικη δικαστική απόφαση, ανάλογα την περίπτωση)

Οι καταχωρήσεις  των ληξιαρχικών γεγονότων στο Ληξιαρχείο οφείλουν να δηλώνονται μέσα στην προθεσμία που ορίζεται σε κάθε περίπτωση από το Νόμο. Σε αντίθετη περίπτωση, επιβάλλεται χρηματικό  πρόστιμο ύψους 4,5 ως 13 € . Ανάλογο  πρόστιμο  επιβάλλεται και  στην κατάθεση εκπρόθεσμων  δικαστικών αποφάσεων  ( 30 ημέρες από το αμετάκλητο) και των μεταβολών που αφορούν ληξιαρχικά γεγονότα ( 30 ημέρες από τότε που συνέβησαν).

Ειδικότερα:

Η δήλωση της γέννησης γίνεται εντός δέκα (10) ημερών. Μετά την παρέλευση των δέκα (10) ημερών και έως εκατό (100) ημερών από τη γέννηση επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ύψους 4.5 €. Μετά την παρέλευση των εκατό ημερών το πρόστιμο αυξάνεται στα 13 €.

Η δήλωση του γάμου γίνεται εντός σαράντα (40) ημερών από την τέλεσή του. Η παρέλευση των σαράντα (40) ημερών και έως εκατό τριάντα (130) ημερών από της τελέσεως, συνεπάγεται  επιβολή προστίμου ύψους 4.5 €. Μετά την παρέλευση των εκατό τριάντα  ημερών το πρόστιμο αυξάνεται στα 13 €.

Η δήλωση της βάπτισης γίνεται εντός ενενήντα (90) ημερών από της βαπτίσεως. Μετά την παρέλευση των ενενήντα (90) ημερών και έως εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την βάπτιση ο υπόχρεος προς δήλωση καταβάλλει πρόστιμο 4,5 €. Μετά την παρέλευση των εκατόν ογδόντα (180) ημερών καταβάλλεται πρόστιμο ύψους 13 €.

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Η Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου συντάσσεται μέσα σε 24 ώρες από το θάνατο.

-     Αν έγινε ενταφιασμός, η ληξιαρχική πράξη συντάσσεται μόνο με άδεια του Εισαγγελέαή του Ειρηνοδίκη.

-     Μετά  την  παρέλευση  τριάντα  (30)  ημερών από   το  θάνατο,  σύνταξη    ληξιαρχικής πράξης  θανάτου  γίνεται μόνο με δικαστική απόφαση.

 

open mall 
KK 
interreg logo
 svakBanner
     
espa
baner d
eso-logo-final
 
autoprostasia
  bannermetamosxefseissite lisabanner
  gr enhmerwshs new tetragwno eguide new
  diageo drinkiq
  drainage h b omak 
diamesolavisilefko
selfhelpbanner