Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να το ζητήσει μόνον εφόσον είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Ωραιοκάστρου. Μπορεί να ζητηθεί για τους εξής λόγους:

 

  Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να φέρει τα παρακάτω δικαιολογητικά: