Κατάταξη κωδ.104 (Ορθή Επανάληψη).

 

Κατάταξη κωδ.101 (Ορθή Επανάληψη).