ΔΗΚΕΩ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΛΙΣΤΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟς ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 

συν/να:

Αποτελέσματα

Απόφαση 17/2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΚΕΩ ΑΠΟ 28-02-2017 ΕΩΣ 10-03-2017