Προσλήψεις-Διορισμοί

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          Ωραιόκαστρο: 19-11-2015
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                                                                                   ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 1334
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ &
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ


Ταχ. Διευθ.: Μακεδονικού Αγώνα
και Καραϊσκάκη Γωνία
Παλαιόκαστρο
Πληροφορίες: Τριγκούδη Μαρία
Τηλ: 23100695653
FAX: 2310020974

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑΤΡΟΥ (ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ)

 

Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. <<Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Δήμου Ωραιοκάστρου>> (Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω.) προκειμένου να προβεί στην ανάθεση για παροχή Γιατρού Παιδιάτρου (Παιδικούς Σταθμούς) για χρονικό διάστημα έως δώδεκα μήνες με σύμβαση μίσθωσης έργου, μετά την έγκριση από το ΥΠΕΣ με Αρ. Πρωτ.: 27520/03-08-2015 και την απόφαση 75/2015 του Δ.Σ. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο που είναι σε θέση να παρέχει τις παραπάνω υπηρεσίες, να εκδηλώσει ενδιαφέρον (πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής Σχολής και Ιατρικής Ειδικότητας, άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος, Βιογραφικό) στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. Κτίριο Παύλος Μελάς <<Μακεδονικού Αγώνα και Καραϊσκάκη γωνία - Παλαιόκαστρο>>.


Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα γίνει εντός (10) δέκα ημερών από 19-11-2015 έως 28-11-2015.


Επιθυμητή η εμπειρία από την άσκηση καθηκόντων των ενδιαφερομένων, σε Παιδικούς Σταθμούς.


Η ανάθεση μίσθωσης θα ανακοινωθεί από την Πρόεδρο του Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. κατόπιν εξέτασης των αιτήσεων.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

1135-covid-19

efpatheis-covid-19

 

 

maska

 

banner diktio alpha

 

POSTER MOSQUITOES

 
doppaoLogo
open mall 
KK 
interreg logo
 svakBanner
     
espa
baner d
eso-logo-final
 
autoprostasia
  bannermetamosxefseissite lisabanner
  gr enhmerwshs new tetragwno eguide new
  diageo drinkiq
  drainage h b omak 
diamesolavisilefko
selfhelpbanner