Διοικητικό Συμβούλιο Δ.Η.Κ.Ε.Ω.- Πληροφοριακά Στοιχεία

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΔΗΚΕΩ
         
    ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΞΙΩΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Δημοτικοί
Σύμβουλοι
από τον
Δήμαρχο
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΙΩΡΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ
  ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ   ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ
  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΡΟΣΟΥ   ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΠΡΑ
         
Δημοτικοί
Σύμβουλοι
από τη
μειοψηφία
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΤΙΔΗΣ   ΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ
Δημότες από
τον Δήμαρχο
ΖΩΗ ΜΠΕΓΟΥ- ΜΠΑΡΜΠΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΙΚΟΥ
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΠΙΤΣΙΟΣ   ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΥ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΠΑΚΗΣ
   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΙΔΕΡΟΠΟΥΛΟΣ   ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΧΑΣΙΡΤΖΟΓΛΟΥ
Δημότες από
τη μειοψηφία
ΣΤΕΛΛΑ ΙΝΝΟΥ   ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΜΒΑΚΗ- ΛΙΜΠΑΤΕ
Εκπρόσωπος
εργαζομένων
ΜΙΝΤΗ ΜΑΡΙΑ    ΙΩΑΝΝΑ ΟΥΖΟΥΝΗ
Εκπρόσωπος
Κοινωνικού
Φορέα
  ΜΑΡΙΑ ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΥ    ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΝΙΚΗ
         
         
         
         
         
  1. Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ωραιοκάστρου(ΔΗ.Κ.Ε.Ω.),συνεστήθη με ΦΕΚ 1273/Β/16-6-2011 με την συγχώνευση ,στα πλαίσια του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του πρώην  Δ. Ωραιοκάστρου(ΔΗΚΕΩ), της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του πρώην Δ.Μυγδονίας (ΔΗΚΕΔΜ),της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του πρώην Δ.Καλλιθέας(ΔΗΚΕΚ) και του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού(ΔΑΟΚ)του πρώην Δ.Καλλιθέας .Είναι Ν.Π.Ι.Δ.
  2. Έδρα της επιχείρησης είναι ο Πεντάλοφος στο Δ. Ωραιοκάστρου
  3. Κατηγορία της επιχείρησης: Κοινωφελής Επιχείρηση του Ν.3463/2006
  4. Σκοπός της επιχείρησης: α)Ανάπτυξη δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην κοινωνική ανάπτυξη και αναβάθμιση. β)Ο σχεδιασμός, η μελέτη και η υλοποίηση προγραμμάτων και έργων που συμβάλλουν στην άσκηση δραστηριοτήτων κοινωνικής ανάπτυξης. γ) Η εφαρμογή πολιτικών  ή η συμμετοχή σε προγράμματα για τη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας. δ) Η φροντίδα και η παρακολούθηση κατ, οίκον ατόμων τρίτης ηλικίας μέσω λειτουργίας Μονάδων Βοήθειας στο Σπίτι. ε) Η ίδρυση και λειτουργία παιδικών σταθμών στ) Η ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ζ) Η οργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων η) Η οργάνωση δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρεσιών στους τομείς αθλητισμού και πληροφόρησης θ) Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης του μαζικού αθλητισμού και η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων. Ι) Ο σχεδιασμός και υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων καθώς και η συνεργασία με άλλους φορείς για συμμετοχή σε αυτά. Κ) Μέτρα ανάπλασης και περιβαντολλογικής προστασίας
  5. Η χρονική διάρκεια της επιχείρησης  ορίζεται σε 30 χρόνια από την σύστασή της. Μπορεί να παραταθεί για περισσότερο, πρίν την λήξη της, με σχετική τροποποίηση του καταστατικού της.
  6. Η επιχείρηση διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από έντεκα μέλη, τα οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από Δημοτικό Συμβούλιο του Δ. Ωραιοκάστρου.
  7. Πόροι της επιχείρησης είναι: α)Η χρηματοδότηση από τον Δ. Ωραιοκάστρου με βάση τις διατάξεις του άρθρου 259 του Ν.3463/2006. β)Πόροι  από τη συμμετοχή της επιχείρησης σε επιδοτούμενα προγράμματα της Ε.Ε. και άλλων εθνικών φορέων. γ) Οι αποζημιώσεις από τους αποδέκτες των σχετικών με τους καταστατικούς σκοπούς προσφερομένων υπηρεσιών.

 

 

1135-covid-19

efpatheis-covid-19

 

 

maska

 

banner diktio alpha

 

POSTER MOSQUITOES

 
doppaoLogo
open mall 
KK 
interreg logo
 svakBanner
     
espa
baner d
eso-logo-final
 
autoprostasia
  bannermetamosxefseissite lisabanner
  gr enhmerwshs new tetragwno eguide new
  diageo drinkiq
  drainage h b omak 
diamesolavisilefko
selfhelpbanner