Δείτε την ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικής Κλήρωσης για την επιλογή μελών Επιτροπής Διαγωνισμού εδώ.