ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        Ωραιόκαστρο 15/01/2016
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                                         Αριθμ. Πρωτ.: 869
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ HΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


& ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Β. Γεωργίου 23 & Τραπεζούντος
Ταχ. Κώδ. : 570 13
Πληροφ.: Τσομίδου Άννα
Τηλέφωνο: 2313304010

 

ΘΕΜΑ: Ανάρτηση σε πίνακα - δημοσίευση Σχεδίου-σκαριφήματος επί του οποίου επισημαίνεται η προτεινόμενη ή αιτούμενη όδευση για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άδειας εκτέλεσης εργασιών


ΣΧΕΤ.: H υπ' αριθμ. πρωτ. 32438-21/12/2015 αίτηση


Kατ' εφαρμογή του άρθρου 8 παρ.1β., της ΚΥΑ 725/23 (ΦΕΚ 5/ Β' / 5-1-2012):«Συντονισμός εργασιών εκσκαφής και διαδικασιών χορήγησης Δικαιώματος Διέλευσης»


Και έπειτα από


ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΡΟΧΟΥ

ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ


Δημοσιεύουμε τα σχετικά σκαριφήματα.

Σχέδιο όδευσης,

Σχέδιο όδευσης google earth,

 

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Τόλια Ελένη
Τοπογράφος Μηχανικός
με Β΄ Βαθμό

 

 

 

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΔΕΥΣΗΣ


1. Εγκατάσταση Δικτύων σε χαντάκια ως εξής:
α) Ανώνυμη Οδός, εγκάρσια από σημείο Α έως σημείο Β (βλέπε επισυναπτόμενο σχέδιο), ΒΙΠΕ Σίνδου 57022, συνολικού μήκους 52m, πλάτους 0,05m και βάθους 0,30m.
β) Ανώνυμη Οδός, από σημείο Β έως σημείο C (βλέπε επισυναπτόμενο σχέδιο) , ΒΙΠΕ Σίνδου 57022, συνολικού μήκους 98m, πλάτους 0,05m και βάθους 0,30m.


2. Εγκατάσταση φρεατίων ως εξής:
i) Ανώνυμη Οδός, στο σημείο C (βλέπε επισυναπτόμενο σχέδιο), πλάτους 0,70m, μήκους 0,70m και βάθους 0,70m.

 

Μήκος σκάμματος 150μ και σύνολο 1 φρεάτιο,
σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια.
Η τάφρος θα έχει διαστάσεις 0,05μ Χ 0,30μ

εντός της οποίας τοποθετηθούν 2 HDPE σωλήνες Φ32