Δείτε την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ εδώ.

Δείτε το έγγραφο του Κ.Υ.ΔΙΑΒΑΤΩΝ εδώ.