Δείτε την Ανακοίνωση για την ανάθεση αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων εδώ.