Μέσα από αυτήν την υπηρεσία έχετε τη δυνατότητα να ενημερωθείτε όποτε επιθυμείτε για τις αποφάσεις που έχει πάρει η Δημοτική Κοινότητα Λητής για θέματα που αφορούν την περιοχή σας.