Για να δείτε τη Γνωμοδότηση της 4ης Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, πατήστε εδώ.