Για να διαβάσετε την Πρόσκληση πατήστε εδώ

pdf Γνωμοδότηση και υποβολή προτάσεων επί του Στρατηγικού Σχεδιασμού Δήμου Ωραιοκάστρου, για την περίοδο 2012-2014.

pdf Γνωμοδότηση και υποβολή προτάσεων επί του προσχεδίου του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Ωραιοκάστρου (Τεχνικό Πρόγραμμα), για το έτος 2012

pdf Διατύπωση γνώμης για τον υπό κατάρτιση Προϋπολογισμό του Δήμου για το οικονομικό έτος 2012