Μέσα από αυτήν την υπηρεσία έχετε τη δυνατότητα να ενημερωθείτε όποτε επιθυμείτε για τις αποφάσεις που έχει πάρει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου για θέματα που αφορούν την περιοχή σας.