4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Για να διαβάσετε την Πρόσκληση πατήστε εδώ

pdf Γνωμοδότηση και υποβολή προτάσεων επί του Στρατηγικού Σχεδιασμού Δήμου Ωραιοκάστρου, για την περίοδο 2012-2014.

pdf Γνωμοδότηση και υποβολή προτάσεων επί του προσχεδίου του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Ωραιοκάστρου (Τεχνικό Πρόγραμμα), για το έτος 2012

pdf Διατύπωση γνώμης για τον υπό κατάρτιση Προϋπολογισμό του Δήμου για το οικονομικό έτος 2012

 
 3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Για να διαβάσετε την Πρόσκληση πατήστε εδώ

Εισήγηση:

Σχέδιο Κανονισμού Κοιμητηρίων Ωραιοκάστρου

Σχέδιο Κανονισμού Καθαριότητας Ωραιοκάστρου

Συνημμένες Αποφάσεις προϋφιστάμενων Δήμων:

Παλιός Κανονισμός Κοιμητηρίων Ωραιοκάστρου

Παλιός Κανονισμός Κοιμητηρίων Μυγδονίας

Παλιός Κανονισμός Κοιμητηρίων Καλλιθέας

Παλιός Κανονισμός Καθαριότητας Ωραιοκάστρου

Παλιός Κανονισμός Καθαριότητας Μυγδονίας

Παλιός Κανονισμός Καθαριότητας Καλλιθέας

 
 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
 Για να διαβάσετε την Πρόσκληση πατήστε εδώ 
 
 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
 Για να διαβάσετε την Πρόσκληση πατήστε εδώ