Κατάλογος Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού Τομέα

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Πανεπιστήμιο Πατρών

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Πολυτεχνείο Κρήτης

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

 

Κατάλογος Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Τεχνολογικού Τομέα

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πελοποννήσου

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας

Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)