Συνήγορος του Πολίτη

Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)

Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Συνήγορος του Καταναλωτή

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

Ελληνική Στατιστική Αρχή

Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής