Ληξιαρχείο

 

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κομνηνών 76

Τ.Κ.:  57013

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2313-304053

ΦΑΞ: 2310-698647 

ΛΗΞΙΑΡΧΟΣ: Μπαλοτόγλου Πολυμνία

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Το Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Ωραιοκάστρου λειτουργεί από το 1931.Στεγάζεται στο ισόγειο του Δημαρχιακού Μεγάρου και λειτουργεί καθημερινά από τις 08.00 π.μ. έως τις 14.30 μ.μ.

▪   Είναι αρμόδιο για τα ληξιαρχικά γεγονότα που λαμβάνουν χώρα μέσα στα όρια της  Δημοτικής Ενότητας Ωραιοκάστρου.

▪     Τηρεί Βιβλία Γεννήσεων, Εκθέσεων, Θανάτων, Γάμων και Συμφώνων Συμβίωσης.

▪   Τα ληξιαρχικά βιβλία είναι δημόσια και από τις πράξεις τους εκδίδονται αντίγραφα με αίτηση του αναφερόμενου σ' αυτές ή οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

▪    Οι δηλώσεις των ληξιαρχικών γεγονότων (Θάνατος, Γάμος, Γέννηση, Βάφτιση, Διαζύγιο, Υιοθεσία κτλ.) καταχωρούνται αυθημερόν με βάση τα δικαιολογητικά που ορίζει ο νόμος (Ν. 344/1976),  τα οποία είναι πρωτότυπα ή επίσημα αντίγραφα .

▪    Οι μεταβολές  που επέρχονται στην αστική κατάσταση του φυσικού προσώπου, μετά τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης, καταχωρούνται στο περιθώριο της αντίστοιχης πράξης, μέσα σε ορισμένη προθεσμία και βάσει ορισμένων, για κάθε περίπτωση μεταβολής, δικαιολογητικών.

▪    Οι διορθώσεις  και  οι  μεταβολές  σε  στοιχεία  των  ληξιαρχικών   πράξεων  γίνονται  μόνο  κατόπιν    Ληξιαρχικής ή Εισαγγελικής αδείας ή με Δικαστική Απόφαση.

▪    Για την έκδοση ληξιαρχικών πράξεων και τη δήλωση οποιουδήποτε ληξιαρχικού γεγονότος απαιτείται επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

▪ Η εξυπηρέτηση του συναλλασσόμενου κοινού επιτυγχάνεται αυθημερόν με την αυτοπρόσωπη παρουσία τους στην υπηρεσία, είτε του εκάστοτε ενδιαφερόμενου, είτε κάθε τρίτου, όπου ο Νόμος ορίζει με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Ειδικότερα, για την κάθε περίπτωση απαιτείται :

  • -Για κάθε δήλωση πλέον ( εκτός βαπτίσεως ) είναι απαραίτητο  οι δηλούντες να προσκομίζουν ΑΦΜ και ΑΜΚΑ.
  • Δήλωση Γέννησης ( Ιατρικό πιστοποιητικό γέννησης, Ληξιαρχική πράξη γάμου, Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, Πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνου - αρμόδιο είναι το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης)
  • Δήλωση Βάφτισης ( Δήλωση Βαπτίσεως του ιερέα - αρμόδιο είναι το Ληξιαρχείο τέλεσης του Μυστηρίου ή δήλωσης της γέννησης )
  • Δήλωση Υιοθεσίας ( Ληξιαρχική πράξη γάμου των θετών γονέων, Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του τέκνου, Τελεσίδικη δικαστική απόφαση, Έκθεση επίδοσης στον εισαγγελέα πρωτοδικών, Πιστοποιητικό τελεσιδικίας από γραμματέα πρωτοδικών, Δήλωση προσδιορισμού επωνύμου τέκνων, φωτοαντίγραφα αστυνομικών δελτίων ταυτοτήτων - αρμόδιο είναι το Ληξιαρχείο του τόπου κατοικίας των θετών γονέων )
  • Δήλωση Γάμου ( Δήλωση τελέσεως γάμου του ιερέα ή δημάρχου, η δήλωση γίνεται και από τον έναν σύζυγο αλλά με προσκόμιση και των δύο αστυνομικών δελτίων ταυτοτήτων ή από τρίτο πρόσωπο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο )
  • Δήλωση Ιερολόγησης Γάμου ( Δήλωση τελέσεως γάμου του ιερέα - αρμόδιο είναι το ληξιαρχείο δήλωσης του Πολιτικού γάμου που προηγήθηκε )
  • Δήλωση Διαζυγίου ( Τελεσίδικη δικαστική απόφαση, Πιστοποιητικό τελεσιδικίας από το Γραμματέα πρωτοδικών, Έκθεση παραίτησης από ένδικα μέσα )
  • Δήλωση Θανάτου ( Ιατρικόπιστοποιητικό θανάτου με υπογραφή θεωρημένη από Ιατρικό Σύλλογο, Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας θανόντος - αρμόδιο είναι το Ληξιαρχείο του τόπου θανάτου ή ενταφιασμού )
  • Δήλωση Αφάνειας ( Τελεσίδικη δικαστική απόφαση δημοσιευμένη στον Τύπο )
  • Διόρθωση στοιχείων ληξιαρχικών πράξεων (Γίνεται μόνο με Ληξιαρχική ή Εισαγγελική Άδεια ή Τελεσίδικη δικαστική απόφαση, ανάλογα την περίπτωση)

Οι καταχωρήσεις  των ληξιαρχικών γεγονότων στο Ληξιαρχείο οφείλουν να δηλώνονται μέσα στην προθεσμία που ορίζεται σε κάθε περίπτωση από το Νόμο. Σε αντίθετη περίπτωση, επιβάλλεται χρηματικό  πρόστιμο ύψους 100 ως 300 € . Ανάλογο  πρόστιμο  επιβάλλεται και  στην κατάθεση εκπρόθεσμων  δικαστικών αποφάσεων  ( 30 ημέρες από το αμετάκλητο) και των μεταβολών που αφορούν ληξιαρχικά γεγονότα ( 30 ημέρες από τότε που συνέβησαν).

Ειδικότερα:

Η δήλωση της γέννησης γίνεται εντός δέκα (10) ημερών. Μετά την παρέλευση των δέκα (10) ημερών και έωςεκατό (100) ημερών από τη γέννηση επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ύψους 100 €. Μετά την παρέλευση των εκατό ημερών το πρόστιμο αυξάνεται στα 300 €.

Η δήλωση του γάμου γίνεται εντός σαράντα (40) ημερών από την τέλεσή του. Η παρέλευση των σαράντα (40) ημερών και έως εκατό τριάντα (130) ημερών από της τελέσεως, συνεπάγεται  επιβολή προστίμου ύψους 100 €. Μετά την παρέλευση των εκατό τριάντα  ημερών το πρόστιμο αυξάνεται στα 300 €.

Η δήλωση της βάπτισης γίνεται εντός ενενήντα (90) ημερών από της βαπτίσεως. Μετά την παρέλευση των ενενήντα (90) ημερών και έως εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την βάπτιση ο υπόχρεος προς δήλωση καταβάλλει πρόστιμο 100 €. Μετά την παρέλευση των εκατόν ογδόντα (180) ημερών καταβάλλεται πρόστιμο ύψους 300 €.

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Η Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου συντάσσεται μέσα σε 24 ώρες από το θάνατο.

-     Αν έγινε ενταφιασμός, η ληξιαρχική πράξη συντάσσεται μόνο με άδεια του Εισαγγελέαή του Ειρηνοδίκη.

-     Μετά  την  παρέλευση  τριάντα  (30)  ημερών από   το  θάνατο,  σύνταξη    ληξιαρχικής πράξης  θανάτου  γίνεται μόνο με δικαστική απόφαση.

1135-covid-19

efpatheis-covid-19

 

 

maska

 

banner diktio alpha

 

POSTER MOSQUITOES

 
doppaoLogo
open mall 
KK 
interreg logo
 svakBanner
     
espa
baner d
eso-logo-final
 
autoprostasia
  bannermetamosxefseissite lisabanner
  gr enhmerwshs new tetragwno eguide new
  diageo drinkiq
  drainage h b omak 
diamesolavisilefko
selfhelpbanner