Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση βεβαίωσης ΤΑΠ:

Σημ: Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι απλά φωτοαντίγραφα και παραμένουν στην υπηρεσία

 

Α.Για ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα

1)  doc Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης μη οφειλής ΤΑΠ (στο Πρωτόκολλο του Δήμου). 

2) Τίτλος ιδιοκτησίας ακινήτου (συμβόλαια αγοροπωλησίας, γονικής παροχής, αποδοχής κληρονομιάς, δικαστικής απόφασης)

3) Για ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα απόδειξη λογαριασμού ΔΕΗ (τελευταία)

4) Εάν δεν αναγράφεται ακριβώς το εμβαδόν του κτίσματος στο συμβόλαιο (πχ 75,03τμ αλλά στρογγυλοποιημένο 75 ή εάν υπάρχουν χώροι που δεν αναγράφονται καθόλου στο συμβόλαιο, είναι απαραίτητη υποβολή πρόσφατης κάτοψης του ακινήτου, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από μηχανικό, που θα καθορίζει τα ακριβή τετραγωνικά )

5) εάν πρόκειται για  πολυκατοικία, ή συγκρότημα, ή μεζονέτων, ή καταστημάτων, απαιτείται πίνακας ποσοστών ή κατόψεις ορόφων (πρωτότυπα με υπογραφή και σφραγίδα μηχανικού) και λογαριασμός ΔΕΗ κοινοχρήστων. Εφ' όσον έχει κατατεθεί στην υπηρεσία πίνακας ποσοστών για την συγκεκριμένη οικοδομή , για την ηλεκτροδότηση κάθε χώρου (διαμέρισμα, κατάστημα κλπ) απαιτούνται τα παρακάτω:

5) Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη για ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο (ειδική υπεύθυνη δήλωση τετραγωνικών μέτρων-στην υπηρεσία)

6) Ηλεκτρολογικό σχέδιο όπου αναγράφεται ο αριθμός παροχής ΔΕΗ

8) Εάν υπάρχουν ημιυπαίθριοι χώροι απαιτείται και πάλι η κάτοψη αυτών για καθορισμό ακριβών τετραγωνικών μέτρων κάθε ημιυπαίθριου χώρου.

9) Σε περίπτωση συνενώσεων ακινήτων θα προσκομίζονται  κατόψεις όλων των ηλεκτροδοτούμενων χώρων με την ίδια παροχή ,καθώς και οικοδομική άδεια αλλαγής χρήσης (αν υπάρχει αλλαγή χρήσης ή διαφορετική παροχή).

 

Αν έχει γίνει διακοπή ρεύματος απαιτείται έγγραφο από τη ΔΕΗ για το πότε έγινε η διακοπή. ΜΟΝΟ ΤΟΤΕ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΘΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ  ΠΛΕΟΝ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ

 

 

Β. Για μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα -κτίσματα

1) Διακοπή της παροχής από τη ΔΕΗ (αν είχε προηγουμένως ρεύμα.)

2) Για τα οικόπεδα –πρόσφατο τοπογραφικό διάγραμμα (υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο τοπογράφο) 

3) Τίτλος ιδιοκτησίας ακινήτου (συμβόλαια αγοροπωλησίας, γονικής παροχής, αποδοχής κληρονομιάς, δικαστικής απόφασης)

4) Εάν δεν αναγράφεται ακριβώς το εμβαδόν του κτίσματος στο συμβόλαιο (πχ 75,03τμ αλλά στρογγυλοποιημένο 75 ή εάν υπάρχουν χώροι που δεν αναγράφονται καθόλου στο συμβόλαιο, είναι απαραίτητη υποβολή πρόσφατης κάτοψης του ακινήτου, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από μηχανικό, που θα καθορίζει τα ακριβοί τετραγωνικά )

5) Εάν πρόκειται για  πολυκατοικία ή συγκρότημα καταστημάτων ή μεζονέτων, απαιτείται πίνακας ποσοστών ή κατόψεις ορόφων (πρωτότυπα με υπογραφή και σφραγίδα μηχανικού)

6)Εάν υπάρχουν ημιυπαίθριοι χώροι απαιτείται και πάλι η κάτοψη αυτών για καθορισμό ακριβών τετραγωνικών μέτρων κάθε ημιυπαίθριου χώρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΑΠ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ

 

ΕΠΙΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ   ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΑΠ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΕΙΤΕ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΑ ΕΙΤΕ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ