Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση που θα γίνει στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας Λητής (πρώην Δημαρχείο), την 6η Μαϊου ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ.