Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας Λητής (πρώην Δημαρχείο), την 16η Φεβρουαρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30 μ.μ.