Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας Λητής (πρώην Δημαρχείο), την 22/12/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ.