Πρωτοβάθμια - Τακτικά μέλη

1. Ευάγγελος Χατζηαντωνίου, πρόεδρος
2. Βασιλική Λύσσα, αντιπρόεδρος
3. Αθανάσιος Μοδίτσης, δημοτικός σύμβουλος
4. Χρήστος Παναγιωτίδης, δημοτικός σύμβουλος
5. Γεώργιος Παραπανήσιος, δημοτικός σύμβουλος
6. Χρήστος Καγιάννης, διευθυντής
7. Κων/νος Κουγιουμουτζής, διευθυντής
8. Δερέκη Ελευθερία, εκπρόσωπος ένωσης γονέων
9. Χριστίνα Βαμβάκη-Λιμπαντέ, δημοτική σύμβουλος
10. Στυλιανή Χατζημιχαήλ, δημότισσα
11. Άννα Μοδίτση, δημότισσα
12. Μαρία Τόλη, δημότισσα
13. Ευδοκία Παπαδοπούλου, δημότισσα
14. Μαρμαρίδης Σταύρος, δημότης
15. Σταμάτη Ειρήνη, δημότισσα.