Δείτε τον Κανονισμό Κοιμητηρίων pdf εδώ.

Δείτε την τροποποίηση του Κανονισμού Κοιμητηρίων pdf εδώ.