Διάρθρωση Εκτελεστικής Επιτροπής

  Σύσταση και λειτουργία Εκτελεστικής Επιτροπής

Στην εκτελεστική επιτροπή μετέχουν ο δήμαρχος και οι αντιδήμαρχοι. Η εκτελεστική επιτροπή είναι συλλογικό συντονιστικό και εκτελεστικό όργανο του δήμου και παρακολουθεί την εφαρμογή της δημοτικής πολιτικής σε όλους τους τομείς καθώς και την εφαρμογή του επιχειρησιακού σχέδιο του δήμου, του μεσοχρόνιου, ετήσιου και πενταετούς προγράμματος δράσης. Πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής είναι ο Δήμαρχος. Στις συνεδριάσεις καλείται ο πρόεδρος του συμβουλίου της τοπικής ή δημοτικής κοινότητας, όταν συζητείται θέμα που την αφορούν ειδικά, καθώς και οι πρόεδροι των νομικών προσώπων του δήμου και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες όποτε τούτο κρίνεται αναγκαίο. Υπάλληλος του δήμου τηρεί εγγράφως πρακτικά των συνεδριάσεων της εκτελεστικής επιτροπής.

 

Σύσταση της Εκτελεστικής Επιτροπής του δήμου Ωραιοκάστρου
Ζιακούλης Ηλίας, Δήμαρχος

1) Καραστερίου Ευάγγελος (Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων)
2) Κοϊτσίδης Παναγιώτης (Αντιδήμαρχος Οικονομικών)
3) Παναγιωτίδης Χρήστος (Αντιδήμαρχος Καθαριότητας)
4) Λοκοβίτης Νικόλαος (Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού)
5) Αταμιάν Μπέδρος-Εσαή (Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής)
6) Πολυχρονίδης Αναστάσιος (Δημοτικός Σύμβουλος μειοψηφίας)
7)Παπακωνσταντίνου Γεώργιος ( Δημοτικός Σύμβουλος μειοψηφίας)

1135-covid-19

efpatheis-covid-19

 

 

maska

 

banner diktio alpha

 

POSTER MOSQUITOES

 
doppaoLogo
open mall 
KK 
interreg logo
 svakBanner
     
espa
baner d
eso-logo-final
 
autoprostasia
  bannermetamosxefseissite lisabanner
  gr enhmerwshs new tetragwno eguide new
  diageo drinkiq
  drainage h b omak 
diamesolavisilefko
selfhelpbanner