ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014