diavgeia_s.jpg
800-11.png
Οδηγός Επιχειρήσεων
Γραφείο Ενημέρωσης
Οδηγός για τη Λύσσα
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
bannermetamosxefseissite.jpg

Αρχική Σελίδα
Μήνυμα Δημάρχου Εκτύπωση
 

dimarxos_site.jpgΣας καλωσορίζω στην ανανεωμένη ιστοσελίδα του νέου Δήμου Ωραιοκάστρου. Σε μια εποχή όπου  η ανοιχτή και αμφίδρομη  επικοινωνία  με τους πολίτες και η αμεσότητα της πληροφόρησης οφείλουν να αποτελούν πρώτιστο μέλημα κάθε Δημοτικής Αρχής, η ιστοσελίδα μας δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη της να ενημερωθεί υπεύθυνα για όλες τις δραστηριότητες του Δήμου και να επικοινωνήσει με το σύνολο των υπηρεσιών του.

Παράλληλα, μπορεί  να αντλήσει απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν την καθημερινότητά του, να γνωρίσει την ιστορία, τον πολιτισμό, την παράδοση της περιοχής, αλλά και τη σημερινή δυναμική της ανάπτυξη, όπως και να έρθει σε επαφή με την τοπική αγορά. Εμείς, ως νέα Δημοτική Αρχή δεσμευόμαστε ότι θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να  βελτιώνουμε διαρκώς την ποιότητα της ιστοσελίδας, βασιζόμενοι και στις δικές σας χρήσιμες παρατηρήσεις.

Δημήτρης Σαραμάντος

Δήμαρχος Ωραιοκάστρου

ΕΥΡΙΠΙΔΕΙΑ 14 - Θέατρο ΤΣΟΥΚΕΣ (ΔΡΥΜΟΣ). Εκτύπωση
 

pdf "ΜΑΡΙΑ ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΙΣΣΑ" του ΜΠΟΣΤ

 

ΣΟΧ 1Α/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Εκτύπωση
 

Ο ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Ανακοινώνει την πλήρωση θέσεων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού εξήντα (60) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν το έντυπο ΣΟΧ.3 συνοδευόμενο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την κατάταξη και να το υποβάλλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ωραιοκάστρου, Κομνηνών 76, Τ.Κ.57013 Ωραιόκαστρο, Θεσσαλονίκη απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, υπόψη κας Ζούτσου Αθηνάς και κας Λέττα Αναστασίας Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2313304055,2313304020)

 

1)pdf ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1Α/2014

2)pdf ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

3)pdf ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3

Πρόσκληση 12ης έκτακτης συνεδρίασης Δημ. Κοιν. Ωραιοκάστρου Εκτύπωση
  pdf Πρόσκληση σε έκτακτη  συνεδρίαση του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα, την  Παρασκευή  8 Αυγούστου   2014  και ώρα   15:30 μ.μ.
14η Πρόσκληση σε Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εκτύπωση
  pdf Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, η οποία θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα  την 7η  του μήνα Αυγούστου του έτους 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα  16:00 μ.μ.
4η Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας έτους 2014 Εκτύπωση
  pdf Πρόσκληση σε δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δ. Ωραιοκάστρου που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Κομνηνών 76 στις 04/08/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.
Πρόσκληση για την 14η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. Εκτύπωση
  pdf Πρόσκληση σε Τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα επί της οδού Κομνηνών 76 στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων (ισόγειο), την 4η  Αυγούστου  2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ.
Πρόσκληση 11ης έκτακτης συνεδρίασης Δημ. Κοιν. Ωραιοκάστρου Εκτύπωση
  pdf Πρόσκληση σε έκτακτη  συνεδρίαση του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα, την  Τετάρτη  30 Ιουλίου   2014  και ώρα   20:00 μ.μ.
12η Πρόσκληση σε Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Εκτύπωση
  pdf Πρόσκληση σε Τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα  επί της οδού Κομνηνών 76 την Τετάρτη 30  Ιουλίου 2014 και ώρα 19:00 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ.
Πρόσκληση για την 13η Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. Εκτύπωση
  pdf Πρόσκληση σε Έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής , που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα επί της οδού Κομνηνών 76 στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων (ισόγειο), την 25η  Ιουλίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 23.7.2014 Εκτύπωση
 

ethnosimo.jpg

 

 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               Ωραιόκαστρο: Τετάρτη 23/07/2014
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                       
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                                    
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ                                     
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ                                       
Διεύθυνση: Μακεδονικού Αγώνα                                    
με Καραϊσκάκη, Κτίριο Παύλος Μελάς,                      
Παλαιόκαστρο, Τ.Κ.57013, Ωραιόκαστρο
Τηλ: 2310694566-2310695653

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ο Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου (Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω.) ανακοινώνει ότι θα προσφέρει τη βοήθεια του στις μητέρες των φιλοξενούμενων παιδιών του, καθώς και σε αυτές που ενδιαφέρονται να φιλοξενηθούν τα παιδιά τους για πρώτη φορά στους Παιδικούς Σταθμούς του, μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ.

Συγκεκριμένα από τις 25/07/2014 έως και 04/08/2014 και ώρες 9:00.-15:30 θα παρέχει κάθε είδους βοήθεια-πληροφορία σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων του συγκεκριμένου προγράμματος, στην έδρα του Δημοτικό κτίριο «Παύλος Μελάς».

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των Αιτήσεων, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ορίζεται η 4/8/2014 και ώρα 14:00 βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή εταιρίας ταχυμεταφοράς (courier). 
 
Αποστολή παιδιών του Δήμου σε κατασκηνώσεις κατά την καλοκαιρινή περίοδο 2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΘΕΡΙΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 20/7/14
ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ
1η τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
Επικοινωνία
Είσοδος Χρήστη
Ανάκτηση Κωδικού
Δεν έχετε λογαριασμό;
Εγγραφή
future_library_2014.jpg
79η  ΔΕΘ
bannerdiabiou1.jpg
logodimoufm100-6.jpg
Έρευνα Απόψεων
Τι είδους πληροφορίες αναζητάτε συνήθως στην ιστοσελίδα του Δήμου μας;
eeaa.jpg
Εκδηλώσεις
« < Αύγουστος 2014 > »
Δ T Τ Π Π Σ Κ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31